Ειδικές Ασφάλειες & Προστασία

Διαθέτουμε τους πλέον εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους επαγγελματίες από πλευράς φυσικής κατάστασης και ψυχικής ετοιμότητας.

Όλο το ενεργό προσωπικό βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο ικανότητας στην χρήση των φυσικών πειθαρχιών για την προσωπική σας υπεράσπιση.

Είναι πάντα διαθέσιμο με άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και πρωτοκόλλου συνοδείας.

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες προστασίας με επαγγελματίες σωματοφύλακες για επιχειρηματικές συσκέψεις, εταιρικές συνεδριάσεις, κοινωνική ζωή, εκθέσεις, φύλαξη σημαντικών προσώπων, σημαντικά πολιτικά δρώμενα, εκδηλώσεις ψυχαγωγίας και άλλα ειδικά γεγονότα μεγάλης εμβέλειας.

Οι υπηρεσίες ασφάλειας είναι κατάλληλες για να σας παρέχουν προστασία σε ειδικά δρώμενα που απαιτούν περίπλοκη παρουσία.

Η προσοχή μας στην λεπτομέρεια εξασφαλίζει εμπιστοσύνη και αποτρέπει κάθε αίσθημα ανασφάλειας οποιαδήποτε στιγμή.

Συνοδείες Υψηλών Προσώπων

Εμπιστευτείτε μας σήμερα την ασφαλή συνοδεία και τη συντομότερη μετάβαση στον προορισμό σας.

Εάν ταξιδεύετε με πολύτιμα επιχειρησιακά έγγραφα, κοσμήματα ή χρήματα. Μπορείτε να έχετε ασφαλή μεταφορά στον τελικό σας προορισμό από τις μυστικές συνοδείες μας.